کلینیک پزشکی
منو
App

تنها سامانه درمانی بر پایه هوش مصنوعی در جهان

تنها سامانه هوشمند درمانی که با استفاده از هوش مصنوعی پیاده سازی شده است ضمن انجام ویزیت به صورت تصویری ، صوتی و متنی که این ارتباط بدون استفاده از هیچ ابزاری اعم از شماره تلفن یا ایمیل و.. میباشد و در نهایت منجر به صدور نسخه الکترونیکی میگردد. بیمار در صورت برخورداری از بیمه میتواند از خدمات بیمه ای بهره مند گردد ، از جمله شرکت های بیمه ای ایران ، بیمه خدمات سلامت درمانی ، بیمه تامین اجتماعی و بیمه الیانس در اروپا و آمریکا می باشد. کلیه مراحل نوبت گیری و پرداخت الکترونیکی از طریق درگاه بانکی و صدور نسخه و تشخیص تداخل دارویی و دستور دارویی و... در داخل این سامانه انجام میگردد.

تعدادی از مشتریان ما از سال 1377 تاکنون