کلینیک پزشکی
منو
App

تنها سامانه درمانی بر پایه هوش مصنوعی در جهان

تنها سامانه هوشمند درمانی که با استفاده از هوش مصنوعی پیاده سازی شده است ضمن انجام ویزیت به صورت تصویری ، صوتی و متنی که این ارتباط بدون استفاده از هیچ ابزاری اعم از شماره تلفن یا ایمیل و.. میباشد و در نهایت منجر به صدور نسخه الکترونیکی میگردد. بیمار در صورت برخورداری از بیمه میتواند از خدمات بیمه ای بهره مند گردد ، از جمله شرکت های بیمه ای ایران ، بیمه خدمات سلامت درمانی ، بیمه تامین اجتماعی و بیمه الیانس در اروپا و آمریکا می باشد. کلیه مراحل نوبت گیری و پرداخت الکترونیکی از طریق درگاه بانکی و صدور نسخه و تشخیص تداخل دارویی و دستور دارویی و... در داخل این سامانه انجام میگردد.

تعدادی از مشتریان ما از سال 1377 تاکنون

پروژه ملی ارتباط سامانه شبکه ای اینترانت غله و بازرگانی کشور

پروژه ملی ارتباط سامانه شبکه ای اینترانت غله و بازرگانی کشور

پروژه ملی شبکه ارتباطی بنیاد شهید و امور ایثارگران کشور

پروژه ملی شبکه ارتباطی بنیاد شهید و امور ایثارگران کشور

پروژه ملی ارتباطات شبکه ای اینترانت جهاد کشاورزی

پروژه ملی ارتباطات شبکه ای اینترانت جهاد کشاورزی

پروژه ارتباطی سامانه تحت شبکه اینترانت دادگستری و دادسرای نظامی کشور

پروژه ارتباطی سامانه تحت شبکه اینترانت دادگستری و دادسرای نظامی کشور

پروژه ملی سامانه تحت شبکه اینترانت پلیس +10 کشور

پروژه ملی سامانه تحت شبکه اینترانت پلیس +10 کشور

پروژه ملی سامانه تحت شبکه اینترانت پلیس راه های کشور

پروژه ملی سامانه تحت شبکه اینترانت پلیس راه های کشور

پروژه ملی شبکه ارتباطی اینترانت بیمه سلامت

پروژه ملی شبکه ارتباطی اینترانت بیمه سلامت

پروژه ملی سامانه تحت شبکه پاسگاه های کشور

پروژه ملی سامانه تحت شبکه پاسگاه های کشور

پروژه ملی شبکه ارتباطی اوقاف و امور خیریه کشور

پروژه ملی شبکه ارتباطی اوقاف و امور خیریه کشور

پروژه ملی اجرای الکترونیکی خطوط ارتباطی بانک های کشور (شبکه شتاب)

پروژه ملی اجرای الکترونیکی خطوط ارتباطی بانک های کشور (شبکه شتاب)

پروژه ملی بانک اطلاعاتی وزارت کار و  رفاه اجتماعی

پروژه ملی بانک اطلاعاتی وزارت کار و رفاه اجتماعی